"WELLNESS COLLEGE"

Natuur... Spiritualiteit... Heling

REIKI is  Universele Levenskracht. Het is de energie die in ons en om ons heen al het leven laat groeien en Welzijn, zoals het licht van de zon.                                                           Ieder mens beschikt over deze universele levensenergie, want het is een kracht die ons bij onze geboorte wordt meegegeven. 

     REIKI onderscheidt zich van andere geneeswijzen door het proces van afstemmen           ( of initiaties) in de verschillende en steeds essentiëler wordende stadia.                                              Reiki 1.....Reiki 2.....en Reiki Master.                                                                               REIKI afstemmingen reiken ons overgeleverde bewustzijnstechnieken aan die ons fysieke en etherische lichaam tot een hoger vibratieniveau opheffen.

De initieëringen:                                                                                                                                                  Bij de eerste graad worden door de Reiki-Master de energiekanalen van de leerling geopend...deze kanalen zijn in de loop van ons leven vervuilt en dichtgeslibd. Daarna kan de Reiki energie vrij van het zevende chakra via het hart en de zonnevlecht naar de handen stromen. Degene die de initieëring van de eerste graad heeft, kan vanaf dat moment altijd zichzelf en anderen door handoplegging met de Universele Levenskracht in contact brengen.

De initieëringen hebben een duidelijke positieve en transformerende werking. De fijnstoffelijke trillingen van lichaam....geest en ziel worden in een hogere frequentie gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de Reiki vrij kan stromen....blokkades worden erdoor opgelost en allerlei positieve eigenschappen worden bevorderd....zoals:                              Groter zelfvertrouwen en zelfrespect......Meer energie en innerlijke kracht....Ontspanning en evenwicht.....Reiniging van het gehele energiesysteem......Intuïtie, inspiratie, mentale beelden en inzichten....Spirituele groei en activering geneeskracht.....Liefde en begrip, tolerantie en humor....Positieve uitstraling en resonantie, creativiteit.....etc...etc.

Reiki wordt in drie graden onderwezen....na iedere initieëring ontvang je eencertificaat.

 1e Graad:  Opening van de energiekanalen en chakra's. Het leren van Reiki-toepassingen. Je bent nu een kanaal voor deze geneeskracht en kun je jezelf...je familie en anderen helpen en Helen.....ook dieren...planten...bomen en onze planeet aarde.                                                          Reiki 1 cursus ......2 avonden.                                        

2e Graad: Reiki wordt nu ook op mentaal niveau toegepast. Door de initieëring in de Reiki-symbolen wordt de energie op een hogere freqentie gebracht. Je kunt nu ook op afstand behandelen. Initieëring 3 maanden na Reiki 1.                                                                                                            Reiki 2 cursus ....2 avonden.

 3e Graad: Initieëring in het Master-symbool. Nog een verhoging van de energiefrequentie. Je bent nu Reiki-Master. Deze initieëring kan plaats vinden 3 jaar na je 2e graad.

Voor deelname neem contact op via mijn mailadres: Email@wellnesscollege.nl